Praktyki studenckie

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich

dr inż. Krzysztof Nalewaj
ul. Nadbystrzycka 38a, pokój E415 20-416 Lublin
81 538-42-96-160

Opiekunowie praktyk grupowych

dr inż. Ryszard Goleman
pokój E415
81 538-42-96

dr inż. Piotr Filipek
pokój E111
81 538-43-41

dr inż. Jarosław Diatczyk
pokój E415
81 538-42-96

mgr inż. Piotr Popiel
pokój E308
81 538-43-11

dr inż. Marcin Buczaj
pokój E416
81 538-43-01

dr inż. Maria Skublewska - Paszkowska
pokój S111
81 538-45-91