Wydziałowy system jakości kształcenia

Zgodnie z Uchwałą Nr 56/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą
Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej - skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest następujący:

 1. Dr inż. Radosław Machlarz – przewodniczący, pełnomocnik dziekana ds.  jakości kształcenia
 2. Dr inż. Sylwester Adamek
 3. Dr inż. Marcin Buczaj
 4. Dr inż. Grzegorz Komarzyniec
 5. Dr inż. Mariusz Duk
 6. Dr Zbigniew Łagodowski
 7. Dr Beata Pańczyk
 8. Dr inż. Mirosław Pawłot
 9. Dr inż. Eligiusz Pawłowski
 10. Mgr inż. Piotr Billewicz – przedstawiciel doktorantów
 11. Stud. Mateusz Hordyjewski – przedstawiciel studentów na kierunku  Elektrotechnika
 12. Stud. Żaklin Grądz – przedstawicielka studentów na kierunku Informatyka
 13. Maria Woźniak – kierownik Dziekanatu

Archiwalne składy Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: plik do pobrania