Wydziałowa Komisja Wyborcza

Skład Komisji:

dr inż. Krzysztof NALEWAJ - Przewodniczący

dr inż. Piotr MURYJAS

dr inż. Mariusz DUK

mgr Monika JUSIAK

mgr inż. Żaklin GRĄDZ

inż. Mateusz HORDYJEWSKI