Wzory dokumentów, pliki

Jak pisać podania

Informacje o sposobie pisania podań do dziakanatu, dziekana itp. Zawiera m. in. : jakie elementy powinny znajdować się w podaniu, jaki powienien być ich układ. 

Karta obiegowa

Karta określająca brak zaległości finansowych i gospodarczych studenta wobec uczelni. 

Uniwersalne podanie

Uniwersalne podanie konieczne do uzupełnienia przy prośbie o powtarzanie roku, rejestrację na rok z deficytem punktów, urlop dziekański, przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej oraz przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. 

Wniosek o stypendium naukowe

Wniosek konieczny przy ubieganiu się o stypendium naukowe. Zawiera m.in. tabelę do uzupełnienia przedmiotami i ocenami.

Karta zgłoszenia warunku/ów

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego student składa przy użyciu poczty elektronicznej w domenie pollub.edu.pl do sekretarza właściwej komisji egzaminacyjnej, na 10 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego - zgodnie z Zarządzeniem Nr R-37/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r.