Warunki rejestracji na kolejne semestry

Deficyty punktów ECTS dla studiów I i II stopnia uprawniające do warunkowej rejestracji na kolejny semestr

Warunkiem koniecznym rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy studiów jest uzyskanie co najmniej następującej liczby punktów ECTS (liczonych od początku studiów):

 • dla studiów stacjonarnych I stopnia
 • - przy rejestracji na 2 semestr: 19 ECTS;
  - przy rejestracji na 3 semestr: 40 ECTS;
  - przy rejestracji na 4 semestr: 75 ECTS;
  - przy rejestracji na 5 semestr: 105 ECTS;
  - przy rejestracji na 6 semestr: 140 ECTS;
  - przy rejestracji na 7 semestr: 170 ECTS.

 • dla studiów niestacjonarnych I stopnia
 • - przy rejestracji na 2 semestr: 14 ECTS;
  - przy rejestracji na 3 semestr: 32 ECTS;
  - przy rejestracji na 4 semestr: 60 ECTS;
  - przy rejestracji na 5 semestr: 85 ECTS;
  - przy rejestracji na 6 semestr: 110 ECTS;
  - przy rejestracji na 7 semestr: 140 ECTS;
  - przy rejestracji na 8 semestr: 170 ECTS.

 • dla studiów II stopnia
 • - przy rejestracji na 2 semestr: 10 ECTS;
  - przy rejestracji na 3 semestr: 10 ECTS;

Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki z dnia 30 września 2020r.

Przypominamy o konieczności przesyłania podań o warunkową rejestrację z deficytem punktów ECTS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2021 r. Podanie kierujecie Państwo w zależności od kierunku studiów do Prodziekana ds. studenckich dr hab. inż. Pawła Komady, prof. uczelni lub do Prodziekan ds. studenckich dr Edyty Łukasik i przesyłacie na adres mailowy pracownika dziekanatu, który prowadzi Państwa kierunek.

Przypominamy również, że do dnia 15 marca 2021r. należy wnieść opłaty za punkty ECTS wynikające z przedmiotów, które są powtarzane w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Wzór podania jest dostępny w pliku.