Szkolenie Microsoft Office 365 dla studentów

Szanowni Studenci

zgodnie z zarządzeniem R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie czasowej regulacji działalności Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszyscy studenci powinni korzystać z maila uczelnianego w domenie @pollub.edu.pl. Obowiązującym narzędziem do prowadzenia kształcenia zdalnego oraz zdalnej weryfikacji efektów uczenia się jest platforma Office 365. Dopuszcza się używanie platform Moodle administrowanych przez jednostki Uczelni.

Materiały szkoleniowe dla studentów na temat Office 365 znajdują się na głównej stronie Politechniki Lubelskiej w zakładce "Studenci" - SZKOLENIE

Office 365 для студентов Люблинской Политехники - Office 365 учебный курс