Programy studiów i specjalności, sylabusy

Programy studiów

Elektrotechnika I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Siatka programowa 2019-2020
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Siatka programowa 2019-2020
Elektrotechnika II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Siatka programowa 2019-2020
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Siatka programowa 2019-2020
Informatyka I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2019-2020
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2019-2020
Informatyka II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2019-2020
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2019-2020
Studia w języku angielskim
Siatka programowa specjalności Mobile Application Development 2016-17
Siatka programowa specjalności Mobile Application Development for Environmental Monitoring 2016-17
Siatka programowa specjalności Mobile Systems and Information Networks 2016-17
Siatka programowa 2019-2020 Study programme 2019-2020
Mechatronika  II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Siatka programowa 2019-2020
Inżynieria Biomedyczna II-go stopnia (magisterskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2016-2017
Siatka programowa 2017-2018
Siatka programowa 2019-2020
Inżynieria Multimediów I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2020-2021
Inżynierskie Zastosowania Informatyki w Elektrotechnice I-go stopnia (inżynierskie)
Studia stacjonarne (dzienne)
Siatka programowa 2020-2021

Dokumenty dotyczące programów studiów Elektrotechnika I oraz II stopnia, Inżynieria Biomedyczna II stopnia oraz Mechatronika II stopnia są dostępne na stronie BIP (https://pollub.bip.gov.pl/programy-studiow/)

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2021 r.