Praktyki studenckie

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunku Elektrotechnika

mgr inż. Radosław Gad


Pełnomocnik ds. praktyk studenckich dla kierunku Elektrotechnika

dr inż. Joanna Kozieł


Pełnomocnicy dla kierunku Elektrotechnika:

Lp. Pełnomocnik Mail służbowy Kontakt telefoniczny Grupy podlegające wpisom
1 mgr inż. Radosław Gad r.gad@pollub.pl 815384266 EIST 6.1, 6.2, 6.3
2 dr inż. Joanna Kozieł j.koziel@pollub.pl 815384294 EIST 6.4, EINST 6.1, 6.2, 6.3, studenci z różnicami programowymi

Dyżury wakacyjne w sprawie praktyk dr inż. Joanna Kozieł, godz. 10.15- 12.15.

DYŻURY WAKACYJNE
Piątek 30.07.2021r.
Wtorek 03.08.2021r.
10.08.2021r.
17.08.2021r.
24.08.2021r.
Czwartek 05.08.2021r.
12.08.2021r.
19.08.2021r.
26.08.2021r.

Po odbytych praktykach przypominam o konieczności niezwłocznego dostarczenia sprawozdania celem uzyskania zaliczenia z praktyk w Wirtualnym Dziekanacie.

Proszę o przesłanie Pocztą Polską lub dostarczenie do pudełka, które znajduje się tuż przy wejściu na Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL (ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin „praktyki”) wypełnionych dokumentów (załączników). Proszę o maila z powiadomieniem po dostarczeniu.

Wytyczne dla studentów z kierunku Elektrotechnika i Informatyka w sprawie praktyk studenckich w roku akademickim 2020/2021

Obowiązują Państwa następujące dokumenty:
1) Regulamin studiów w Politechniki Lubelskiej:
http://wm.pollub.pl/pl/studenci/regulamin-studiow-20202021-1,
a zwłaszcza 5. ROZLICZANIE SEMESTRU/ROKU, ZALICZENIA, PRAKTYKI, EGZAMINY.
2) Zasady organizowania i zaliczania praktyk objętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej:
http://www.pollub.pl/files/4/news/files/5795_Zarzadzenie,Nr,R-58-2020.pdf.
3) Zarządzenie Nr R-61/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia alternatywnych sposobów organizacji praktyk objętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej:
http://www.pollub.pl/files/4/news/files/6218_Zarzadzenie,Nr,R-61-2021,praktyki,zdalne.pdf.
4) Zarządzenie Nr R-60/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie Zasad organizowania nieobowiązkowych praktyk studenckich nieobjętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej:
http://www.pollub.pl/files/4/news/files/6216_Zarzadzenie,60.pdf.
5) Zarządzenie Nr R-59/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 czerwca 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr R-58/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Zasad organizowania i zaliczania praktyk objętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej:
http://www.pollub.pl/files/4/news/files/6214_Zarzadzenie,Nr,59.pdf.


Zmiana druku umowy

Wchodzi z dniem podpisania 11 czerwca 2021r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2021r. http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/10313.


UWAGA!

Studenci, którzy nie oddali sprawozdań oraz nie przedstawili umowy o prace, zlecenie lub zaświadczania o własnej działalności gospodarczej mają czas do 05.09.2021r. (niedziela) na uzupełnienie braków. W poniedziałek 6.09.2021r. zamykam protokoły. W przypadku niedostarczenia dokumentów zostanie wpisana ocena niedostateczna.

Proszę o niezwłoczny kontakt dr inż. Joanna Kozieł


Pełnomocnik ds. praktyk dla kierunku Informatyka

dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska

Konsultacje dot. praktyk czwartek 9:00 – 10:30. Inne terminy możliwe po uzgodnieniu mailem.


Pełnomocnik ds. praktyk dla kierunku Informatyka

dr inż. Jakub Smołka

Konsultacje dot. praktyk poniedziałek 18:30-20:00, czwartek 9:00 – 10:30.


Pełnomocnik ds. praktyk dla kierunku Informatyka

dr inż. Tomasz Szymczyk

Konsultacje dot. praktyk piątek 18:00 – 20:00.


Pełnomocnicy dla kierunku Informatyka:

Lp. Pełnomocnik Mail służbowy Kontakt telefoniczny Grupy podlegające wpisom
1 dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska maria.paszkowska@pollub.pl 815384591 IIST 6: GL 07, GL 10, GL 11, GL 12, GL 13, GL 14
2 dr inż. Jakub Smołka jakub.smolka@pollub.pl 815384591 IIST 6: GL 02, GL 03, GL 05, GL 06, GL 08, GL 09
3 dr inż. Tomasz Szymczyk t.szymczyk@pollub.pl 815384591 IIST 6: GL 01, GL 04 oraz IINS 6: GL 01, GL 02, GL 03, GL 04

Szczegółowe informacje dot. praktyk dla studentów kierunku Informatyka są dostępne na stronie: https://cs.pollub.pl/dla-studentow/praktyki/