Prace dyplomowe

Aktualne tematy prac dyplomowych

Ostatnia aktualizacja 12.12.2018

Student, zapoznaje się z propozycjami tematów prac dedykowanych do właściwego kierunku i formy studiów. W kolejnym kroku, student pobiera deklarację podjęcia pracy dyplomowej w Dziekanacie. Deklarację po ustaleniu tematu podpisuje student i promotor. Ostatni etap to złożenie deklaracji w katedrze (instytucie) promotora.

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 21.11.2018 r. przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2018/2019:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 11.12.2018

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 11.12.2018

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 12.12.2018

Informatyka

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 11.12.2018 

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 12.12.2018 

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 11.12.2018 

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 12.12.2018

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 12.12.2018


Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 11.04.2018 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 24.04.2018

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 24.04.2018

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 24.04.2018

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 24.04.2018 

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 24.04.2018 

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 24.04.2018 

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 24.04.2018 

Tematy dodatkowe 24.04.2018

Tematy dodatkowe 30.05.2018

Elektrotechnika

Inżynieria biomedyczna

Informatyka

Mechatronika

Tematy dodatkowe 29.08.2018


Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 22.11.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 29.11.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Informatyka

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 29.11.2017

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 24.05.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 05.06.2017

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 05.06.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 05.06.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 12.04.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.04.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.04.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.04.2017

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 12.04.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 14.04.2017

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 14.04.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 14.04.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 14.04.2017

Tematy z lat ubiegłych są możliwe do pobrania po ponownym przeprowadzeniu procesu opiniowania (koniczne aby temat był "wolny" - co potwierdza promotor, a decyzję o zatwierdzeniu podejmuje Rada Wydziału, a w szczególnych sytuacjach właściwy dziekan) 

Składy komisji egzaminacyjnych

Informatyka

Elektrotechnika

Inżynieria Biomedyczna

Dokumentacja procedury dyplomowania

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (1.10.2017)

Wybrane zagadnienia z procesu dyplomowania (17.04.2018) 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie tematów prac dyplomowych  (17.04.2018)

Załącznik nr 2 - Wzór deklaracji podjęcia pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 3 - Wzór karty pracy dyplomowej  (17.04.2018)

Załącznik nr 4 - Wzór oceny i recenzji pracy dyplomowej (17.04.2018) wzory opinii i recenzji zaktualizowane zostały zarządzeniem rektora nr 56 z 2017 r.

Załącznik nr 5 - Wzory oświadczeń studenta do systemu antyplagiatowego (17.04.2018) wzory oświadczeń określa regulamin systemu antyplagiatowego

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy (02.03.2014)

Załącznik nr 7 - Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 8a - Wzór strony tytułowej pracy (inżynierskiej) (02.03.2014)

Załącznik nr 8b - Wzór strony tytułowej pracy (magisterskiej) (02.03.2014)

Załącznik nr 8c - Wzór opisu pracy na nośniku elektronicznym (17.04.2018)

Potwierdzenie złożenia pracy dyplomowej

Norma