Prace dyplomowe

Aktualne tematy prac dyplomowych

Ostatnia aktualizacja 12.01.2017

Student, zapoznaje się z propozycjami tematów prac dedykowanych do właściwego kierunku i formy studiów. W kolejnym kroku, student pobiera deklarację podjęcia pracy dyplomowej w Dziekanacie. Deklarację po ustaleniu tematu podpisuje student i promotor. Ostatni etap to złożenie deklaracji w katedrze(instytucie) promotora.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: 15 stycznia

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2016/2017:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 23.11.2016

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 23.11.2016

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 23.11.2016

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 23.12.2016

Harmonogram przed obroną prac inżynierskich - styczeń2017 12.01.2017

Harmonogram przed obroną prac magisterskich - grudzień2016 01.12.2016

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Inżynieria Biomedyczna (II stopień) 05.09.2016

Informatyka

-

Tematy z lat ubiegłych są możliwe do pobrania po ponownym przeprowadzeniu procesu opiniowania (koniczne aby temat był "wolny" - co potwierdza promotor, a decyzję o zatwierdzeniu podejmuje Rada Wydziału, a w szczególnych sytuacjach właściwy dziekan)

Tematy z roku akademickiego 2015/2016 zestawiono na stronie archiwalnej link

Składy komisji egzaminacyjnych

Informatyka

Elektrotechnika

Inżynieria Biomedyczna

Dokumentacja procedury dyplomowania

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (02.03.2014)

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie tematów prac dyplomowych  (02.03.2014)

Załącznik nr 2 - Wzór deklaracji podjęcia pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 3 - Wzór karty pracy dyplomowej  (02.03.2014)

Załącznik nr 4 - Wzór oceny pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 5 - Wzór recenzji pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy (02.03.2014)

Załącznik nr 7 - Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 8a - Wzór strony tytułowej pracy (inżynierskiej) (02.03.2014)

Załącznik nr 8b - Wzór strony tytułowej pracy (magisterskiej) (02.03.2014)

Norma