Prace dyplomowe

Aktualne tematy prac dyplomowych

Ostatnia aktualizacja 09.07.2021 r.

Tematy prac dyplomowych dla wszystkich kierunków studiów administrowanych przez WEiI znajdują się w plikach:

- Tematy prac dyplomowych zatwierdzone na RW 02.12.2020 r.

- Tematy prac dyplomowych zatwierdzone na RW 27.01.2021 r.

- Tematy prac dyplomowych zatwierdzone na RW 24.02.2021 r.

- Tematy prac dyplomowych zatwierdzone na RW 28.04.2021 r.

- Tematy prac dyplomowych zatwierdzone na RW 26.05.2021 r.

- Tematy prac dyplomowych zatwierdzone na RW 07.07.2021 r.

Student, zapoznaje się z propozycjami tematów prac dedykowanych do właściwego kierunku i formy studiów. W kolejnym kroku, student pobiera deklarację podjęcia pracy dyplomowej w Dziekanacie. Deklarację po ustaleniu tematu podpisuje student i promotor. Ostatni etap to złożenie deklaracji w katedrze (instytucie) promotora.

Składy komisji egzaminacyjnych

Informatyka

Elektrotechnika

Inżynieria Biomedyczna

Dokumentacja procedury dyplomowania

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (28.01.2019)

Wybrane zagadnienia z procesu dyplomowania (17.04.2018) 

Zarządzenie w sprawie publikacji wyników prac naukowych przez dyplomantów II stopnia kierunku Informatyka (03.06.2019) 

Wytyczne w sprawie realizacji egzaminów dyplomowych przeprowadzanych poza siedzibą Uczelni (06.11.2020) 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie tematów prac dyplomowych  (29.01.2019)

Załącznik nr 2 - Wzór deklaracji podjęcia pracy dyplomowej (29.01.2019)

Załącznik nr 3 - Wzór karty pracy dyplomowej  (29.01.2019)

Załącznik nr 4 - Wzór oceny i recenzji pracy dyplomowej (03.02.2021) wzory opinii i recenzji zaktualizowane zostały zarządzeniem rektora nr 59 z 2020r.

Załącznik nr 5 - Wzory oświadczeń studenta do systemu antyplagiatowego (17.04.2018) wzory oświadczeń określa regulamin systemu antyplagiatowego

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy (02.03.2014)

Załącznik nr 7 - Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 8a - Wzór strony tytułowej pracy (inżynierskiej) (29.01.2019)

Załącznik nr 8b - Wzór strony tytułowej pracy (magisterskiej) (29.01.2019)

Załącznik nr 8c - Wzór opisu pracy na nośniku elektronicznym (29.01.2019)

Potwierdzenie złożenia pracy dyplomowej

Norma