Plany zajęć, terminy zjazdów

Plany zajęć 2014/2015

Ostatnia aktualizacja 14.11.2014

Prosimy o śledzenie zmian w planach, ponieważ mogą one ulec zmianie.

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne 10.10.2014

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 04.11.2014

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.10.2014

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 14.11.2014

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 14.11.2014

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 06.10.2014

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 08.10.2014

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 10.11.2014

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 10.11.2014

KOMUNIKAT!

Na kierunku „Elektrotechnika”  dla studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2014/15 nastąpiła zmiana tygodni odbywania zajęć na zjazdach.

Tydzień I dla:

EINS 3, EINS 7 i EMNS 3, gdzie zajęcia rozpoczynają się 10.10.2014 r.

Tydzień II dla:

EINS 1, EINS 5, EMNS 1 – zajęcia rozpoczynają się 17.10.2014 r.

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 04.11.2014

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 04.11.2014

Mapa Kampusu PL z oznaczeniami sal

Oznaczenia sal i grup dziekańskich występujących w planach studiów - Legenda

Terminarz Zjazdów

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr zimowy 2014/201503.09.2014

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr letni 2014/2015 19.12.2014

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Nr R-26/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015