Opiekunowie Roku

OPIEKUNOWIE ROKÓW POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021:

- KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA STUDIA STACJONARNE

II rok - dr inż. Oleksandr Boiko

- KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE

II rok - dr inż. Vitalii Bondariev

- KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE

I rok - dr Marcin Barszcz

II rok - dr inż. Sylwester Korga

- KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA NIESTACJONARNE

I rok - dr inż. Krzysztof Dziedzic

II rok - mgr inż. Katarzyna Baran

- KIERUNEK INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE

II rok - dr inż. Sebastian Styła

- KIERUNEK INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW

II rok - dr inż. Tomasz Ławicki