Aktualności


Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ trwa do 31.03.2021r. Rekrutacja prowadzona jest online!

Zapraszamy na spotkania informacyjne:
- 18.03.2021 (czwartek) o godzinie 13:00
- 22.03.2021 (poniedziałek) o godzinie 14:00
Spotkania odbędą się on-line na platformie MsTeams.

Link do spotkań: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a038e09077fa843838fa84a5c6019fc94%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2a983d0d-1212-4c92-9aa6-8162db7f76a7&tenantId=dbb41d7a-0043-4ee2-9843-6e4ff66cc9c8

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i niezbędnym działaniom podjętym przez Politechnikę Lubelską, dbając o dobro całej społeczności akademickiej, prosimy o przesyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych w wersji elektronicznej do koordynatorów wydziałowych Politechniki Lubelskiej oraz do BKM (m.gozdzik@pollub.pl).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe będą przekazywane także do dziekanatów na wydziałach, w celu uzupełnienia średniej ocen osób zgłaszających się.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji, zasad finansowania oraz realizacji wyjazdów, listę koordynatorów wydziałowych PL, a także wzory formularzy zgłoszeniowych, listu intencyjnego i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://bkm2.pollub.pl/ w zakładkach Studia i Praktyki.

Zapraszamy także na Naszego Facebooka: https://www.facebook.com/LUT.Office.of.International.Education/.

Zachęcamy również do zapoznania się z załączoną ulotką informacyjną cz.1 oraz cz.2 na temat wyjazdów w ramach programu Erasmus+.
Zapraszamy do mailowego i telefonicznego kontaktu z Biurem Kształcenia Międzynarodowego. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach dot. wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki.

Zespół BKM