Projekt „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową”

Ogólne informacje o projekcie

  • Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  • Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
  • Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze
  • Okres realizacji projektu: od 01.06.2017 do 29.02.2020
  • Lider: Politechnika Lubelska
  • Partner: PGE Dystrybucja S.A.
  • Wartość projektu: 2.909.494,71 zł

Przedmiotem projektu jest systemowe rozwiązanie polegające na zintegrowaniu infrastruktury oświetleniowej ze stacją dwukierunkowego szybkiego transferu energii pomiędzy siecią elektroenergetyczną a pojazdem elektrycznym. Poprzez interfejs konsumenta stacja ta komunikuje się z systemem rozliczeniowym i z systemem operatora sieci nN.  Baterie pojazdów elektrycznych traktowane są jako dynamiczne zasobniki energii mogące w okresach szczytowych obciążeń wspomagać lokalną sieć. Takie rozwiązanie odpowiada strukturze smart grid. Jest ono zgodne priorytetami rozwoju RP w zakresie szybkiego rozwoju elektromobilności w Polsce.oraz tworzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Cele projektu

  • Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności
  • Rozwój przemysłu
  • Stabilizacja sieci elektroenergetycznej

Informacje o projekcie: pluginev.pollub.pl