Projekty

AKTUALNE KONKURSY

Nazwa konkursu Instytucja ogłaszająca konkurs Termin składania wniosków Cel i zakres Dodatkowe informacje
OPUS 21 NCN 2021-06-15 Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,bez udziału partnerów zagranicznych. https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
PRELUDIUM 20 NCN 2021-06-15 Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20
Dioscuri 4 NCN 2021-06-15 The joint calls by MPG and NCN are designed to establish Centres of Scientific Excellence at Polish Host Institutions. The work of the Centres will be accompanied by Partners from German universities or research institutions in order to strengthen scientific exchange between Poland and Germany. These Partners will promote the Centres’ structural development and integration in scientific networks. Each DC may decide to expand this partnership tool and turn it into an Advisory Board. https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/call-announcement
IX konkurs polsko-tajwański - ścieżka 1 NCBR 2021-06-15 Neuroscience, Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies Materials science and engineering Smart Vehicles (including AI and electromobility) Quantum technology and Cybersecurity Space Research. www.gov.pl/web/ncbr/ix-konkurs-polsko-tajwanski
M-ERA.NET 3 Call 2021 NCBR 2021-06-15 Modelling for materials engineering, processing, properties and durability Innovative surfaces, coatings and interfaces High performance composites Functional materials New strategies for advanced material-based technologies in health applications Materials for Additive Manufacturing https://www.gov.pl/web/ncbr/m-eranet-3-call-2021
Program Ulam NAWA - Program im. Stanisława Ulama NAWA 2021-06-15 W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama
Wspólne projekty badawcze między Polską a Słowacją NAWA 2021-06-21 Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych. Projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/
Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia (5. Konkurs) NCBR 2021-06-21 Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe. Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe. Wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki. https://www.gov.pl/web/ncbr/wspolpraca-polska-berlinbrandenburgia-5-konkurs
TANGO 5 - ścieżka A NCBR 2021-06-30 Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5
TANGO 5 - ścieżka B oraz C NCBR 2021-06-30 Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango5
Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec NAWA 2021-06-30 Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/
Granty Interwencyjne NAWA 1) 30 czerwca 2021,
2) od 1 września do 30 listopada 2021 roku
lub do wyczerpania alokacji
Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
INFOSTRATEG (II konkurs) NCBR 2021-07-06 Konkurs obejmuje dwa tematy – pierwszy i ósmy - z zakresu tematycznego programu:
TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej.
https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-ii-konkurs