Projekty

AKTUALNE KONKURSY

Nazwa konkursu Instytucja ogłaszająca konkurs Termin składania wniosków Cel i zakres Dodatkowe informacje
Granty Interwencyjne NAWA 1) 30 czerwca 2021,
2) od 1 września do 30 listopada 2021 roku
lub do wyczerpania alokacji
Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie
ERC Advanced Grant Komisja Europejska 2021-08-31 Dowolna dziedzina nauki. Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera).

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

SONATA BIS 11 NCN 2021-09-15 Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

MAESTRO 13 NCN 2021-09-15 Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

MINIATURA 5 NCN 2021-09-30 Wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

http://pl2022.pollub.pl/panel/index.php?c=articles&action=edit&id=31&idp=18

POLONEZ BIS 1 NCN/Komisja Europejska 2021-12-15 Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (2021-2026). Wybór tematu, dyscypliny badań oraz instytucji przyjmującej w Polsce zależy od naukowca.

https://ncn.gov.pl/polonez-bis