Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

  1. Dr inż. Krzysztof NALEWAJ – przewodniczący
  2. Dr inż. Piotr MURYJAS
  3. Dr inż. Mariusz DUK
  4. Mgr Monika JUSIAK
  5. Mgr inż. Róża DZIERŻAK  (przedstawicielka Samorządu Doktorantów)
  6. Inż. Damian KOSTYŁA   (przedstawiciel Samorządu Studentów)