Komisje egzaminów dyplomowych - Informatyka

Komisja nr I

 1. Dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, prof. uczelni - z-ca przewodniczącego
 3. Dr inż. Piotr MURYJAS - sekretarz
 4. Dr inż. Marek MIŁOSZ, prof. uczelni
 5. Dr Beata PAŃCZYK
 6. Dr inż. Małgorzata PLECHAWSKA-WÓJCIK
 7. Dr inż. Sławomir PRZYŁUCKI
 8. Dr inż. Jakub SMOŁKA

Komisja nr II

 1. Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Oleksandra HOTRA - z-ca przewodniczącego
 3. Mgr inż. Jacek TANAŚ - sekretarz
 4. Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK
 5. Dr hab. inż. Andrzej SMOLARZ
 6. Dr hab. inż. Sławomir CIĘSZCZYK, prof. uczelni
 7. Dr hab. inż. Konrad GROMASZEK, prof. uczelni
 8. Dr inż. Wojciech SURTEL
 9. Dr inż. Zbigniew OMIOTEK

Komisja nr III

 1. Dr hab. Tomasz ZIENTARSKI, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Dr hab. Paweł KARCZMAREK, prof. uczelni - z-ca przewodniczącego
 3. Mgr inż. Piotr WÓJCICKI - sekretarz
 4. Dr Marcin BARSZCZ
 5. Dr inż. Piotr KOPNIAK
 6. Dr inż. Grzegorz KOZIEŁ
 7. Dr inż. Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA
 8. Dr Adam KIERSZTYN
 9. Dr Paweł POWROŹNIK

Komisja nr IV

 1. Dr hab. Małgorzata CHARYTANOWICZ, prof. uczelni - przewodnicząca
 2. Dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni - z-ca przewodniczącej
 3. Dr inż. Sylwester KORGA - sekretarz
 4. Dr hab. Paweł KARCZMAREK, prof. uczelni
 5. Dr inż. Krzysztof DZIEDZIC
 6. Dr Edyta ŁUKASIK
 7. Dr inż. Tomasz SZYMCZYK
 8. Dr inż. Kamil ŻYŁA
 9. Dr Mariusz DZIEŃKOWSKI
 10. Dr inż. Jacek KĘSIK