Komisje egzaminów dyplomowych - Elektrotechnika

Komisja nr I

 1. Dr hab. inż. Henryk BANACH, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Wojciech JARZYNA - z-ca przewodniczącego
 3. Dr inż. Radosław MACHLARZ - sekretarz
 4. Dr inż. Piotr FILIPEK
 5. Dr inż. Krzysztof KOLANO
 6. Dr inż. Dariusz ZIELIŃSKI
 7. Dr inż. Aleksander NIEOCZYM - dla kierunku Mechatronika

Komisja nr II

 1. Dr hab. inż. Michał MAJKA, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Dr inż. Paweł MAZUREK, prof. uczelni - z-ca przewodniczącego
 3. Dr inż. Joanna KOZIEŁ  - sekretarz
 4. Prof. dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA
 5. Prof. dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK
 6. Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. uczelni
 7. Dr inż. Leszek JAROSZYŃSKI
 8. Dr inż. Sebastian STYŁA

Komisja nr III

 1. Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO  - przewodniczący
 2. Dr inż. Zbigniew POŁECKI  - z-ca przewodniczącego
 3. Dr inż. Robert JĘDRYCHOWSKI  - sekretarz
 4. Dr hab. inż. Piotr MILLER, prof. uczelni
 5. Dr hab. inż. Michał WYDRA, prof. uczelni

Komisja nr IV

 1. Prof. dr hab. inż. Piotr KISAŁA - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. uczelni  - z-ca przewodniczącego
 3. Mgr inż. Żaklin GRĄDZ  - sekretarz
 4. Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK
 5. Dr hab. inż. Paweł KOMADA, prof. uczelni
 6. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI
 7. Dr inż. Wojciech SURTEL
 8. Dr inż. Aleksander NIEOCZYM - dla kierunku Mechatronika

Komisja nr VI

 1. Prof. dr hab. inż. Jarosław SIKORA - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Grzegorz KOMARZYNIEC, prof. uczelni  - z-ca przewodniczącego
 3. Dr inż. Adam KURNICKI  - sekretarz
 4. Dr inż. Artur BOGUTA
 5. Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI
 6. Dr inż. Leszek SZCZEPANIAK
 7. Dr inż. Piotr WARDA

Komisja nr VII

 1. Dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, prof. uczelni  - przewodniczący
 2. Dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. uczelni  - z-ca przewodniczącego
 3. Mgr inż. Paweł OKAL  - sekretarz
 4. Dr hab. inż. Tomasz KOŁTUNOWICZ, prof. uczelni
 5. Dr inż. Vitalii BONDARIEV
 6. Dr inż. Czesław KOZAK
 7. Dr inż. Mirosław PAWŁOT