Rada Wydziału

Skład osobowy Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w kadencji 2016-2020

– stan na dzień 1.09.2017 r.

1.      Prof. dr hab. inż. Henryka D. STRYCZEWSKA – dziekan

2.      Dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL – prodziekan ds. nauki

3.      Dr inż. Paweł A. MAZUREK– prodziekan ds. studenckich

4.      Dr inż. Marek MIŁOSZ – prodziekan ds. studenckich

5.      Prof. dr hab. Adam BOBROWSKI

6.      Prof. dr hab. inż. Ołeksandra HOTRA

7.      Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

8.      Prof. dr hab. Marek KOSMULSKI

9.      Prof. dr hab. inż. Jan SIKORA

10.    Prof. dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK

11.    Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK

12.    Dr hab. inż. Henryk BANACH, prof. PL

13.    Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, prof. PL

14.    Dr hab. inż. Ryszard GOLEMAN, prof. PL

15.    Dr hab. Stanisław GRZEGÓRSKI, prof. PL

16.    Dr hab. Elżbieta JARTYCH, prof. PL

17.    Dr hab. inż. Piotr KISAŁA, prof. PL

18.    Dr hab. inż. Jan KOLANO, prof. PL

19.    Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. PL

20.    Dr hab. inż. Piotr MILLER, prof. PL

21.    Dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ, prof. PL

22.    Dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. PL

23.    Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL

24.    Dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL

25.    Dr hab. inż. Andrzej SMOLARZ, prof. PL

26.    Dr hab. inż. Paweł SURDACKI, prof. PL

27.    Dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, prof. PL

28.    Dr hab. Tomasz ZIENTARSKI, prof. PL

29.    Dr hab. Paweł ŻUKOWSKI, prof. PL

30.    Dr hab. inż. Tomasz KOŁTUNOWICZ

31.    Dr inż. Sylwester ADAMEK

32.    Dr inż. Marcin BUCZAJ

33.    Dr inż. Paweł KOMADA

34.    Dr inż. Grzegorz KOZIEŁ

35.    Dr Beata PAŃCZYK

36.    Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI

37.    Dr inż. Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA

38.    Mgr Renata JAROSZYŃSKA

39.    Alicja KWIATKOWSKA

40.    Maria WOŹNIAK

41.    Mgr inż. Paweł PROKOP (przedstawiciel samorządu doktorantów)

42.    Stud. Karolina TKACZYK (przedstawicielka samorządu studentów)

43.    Stud. Mateusz HORDYJEWSKI (przedstawiciel samorządu studentów)

44.    Stud. Mateusz KARWACKI (przedstawiciel samorządu studentów)          

45.    Stud. Patryk JÓWKO (przedstawiciel samorządu studentów)

46.    Stud. Damian KOSTYŁA (przedstawiciel samorządu studentów)

47.    Stud. Krzysztof STRYJECKI (przedstawiciel samorządu studentów)

48.    Stud. Agata ŁAZUKA (przedstawicielka samorządu studentów)

49.    Stud. Marek WOJCIECHOWSKI (przedstawiciel samorządu studentów)

50.    Stud. Paweł PANEK (przedstawiciel samorządu studentów)

Członkowie Rady z głosem doradczym:

51.    Prof. dr hab. inż. Tadeusz JANOWSKI

52.    Dr hab. n. med. Teresa MAŁECKA-MASSALSKA, prof. PL

53.    Dr inż. Radosław MACHLARZ (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia)

54.    Dr Zbigniew ŁAGODOWSKI (p.o. Kierownika Kat. Matematyki)

55.    Dr inż. Jacek DUDA (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

56.       Mgr inż. Wojciech FRĄCKIEWICZ (przedstawiciel NS ZNP)