Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – stan na dzień 1.03.2015 r.

1.      Prof. dr hab. inż. Henryka D. STRYCZEWSKA – dziekan

2.      Dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL – prodziekan ds. nauki

3.      Dr inż. Paweł Artur MAZUREK– prodziekan ds. studenckich

4.      Dr inż. Marek MIŁOSZ – prodziekan ds. studenckich

5.      Prof. dr hab. Adam BOBROWSKI

6.      Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

7.      Prof. dr hab. Marek KOSMULSKI

8.      Prof. dr hab. inż. Jan SIKORA

9.      Prof. dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK

10.    Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK

11.    Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI

12.    Dr hab. Stanisław GRZEGÓRSKI, prof. PL

13.    Dr hab. inż. Ołeksandra HOTRA, prof. PL

14.    Dr hab. Elżbieta JARTYCH, prof. PL

15.    Dr hab. inż. Piotr KISAŁA, prof. PL

16.    Dr hab. inż. Jan KOLANO, prof. PL

17.    Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. PL

18.    Dr hab. Krystyna MARCZEWSKA-BOCZKOWSKA, prof. PL  

19.    Dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ, prof. PL

20.    Dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. PL

21.    Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL

22.    Dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL

23.    Dr hab. inż. Paweł SURDACKI, prof. PL

24.    Dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, prof. PL

25.    Dr hab. Paweł ŻUKOWSKI, prof. PL

26.    Dr hab. inż. Henryk BANACH

27.    Dr hab. inż. Ryszard GOLEMAN

28.    Dr hab. inż. Piotr MILLER

29.    Dr inż. Piotr FILIPEK

30.    Dr inż. Paweł KOMADA

31.    Dr inż. Grzegorz KOZIEŁ

32.    Dr inż. Radosław MACHLARZ

33.    Dr Beata PAŃCZYK

34.    Dr inż. Małgorzata PLECHAWSKA-WÓJCIK

35.    Mgr inż. Wojciech FRĄCKIEWICZ

36.    Alicja KWIATKOWSKA

37.    Mgr inż. Paweł PROKOP (przedstawiciel samorządu doktorantów)

38.    Stud. inż. Wojciech BILSKI (przedstawiciel samorządu studentów)

39.    Stud. inż. Arkadiusz BOBEL

40.    Stud. inż. Żaklin GRĄDZ

41.    Stud. inż. Mateusz HORDYJEWSKI

42.    Stud. inż. Emil KAZNOWSKI

43.    Stud. Artur KOPIŃSKI

44.    Stud. inż. Arkadiusz MICHNA

45.    Stud. Tomasz ZARĘBA

Członkowie Rady z głosem doradczym:

46.    Prof. dr hab. inż. Tadeusz JANOWSKI

47.    Dr hab. inż. Czesław KARWAT, prof. PL

48.    Dr hab. n. med. Teresa MAŁECKA-MASSALSKA

49.    Dr inż. Jacek DUDA (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)