Rada Wydziału

Skład osobowy Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w kadencji 2020-2024

1. Dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, profesor uczelni – Dziekan
2. Prof. dr hab. inż. Piotr KISAŁA – Przewodniczący RDN AEiE
3. Dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ – Przewodniczący RDN ITiT
4. Dr hab. inż. Michał MAJKA, profesor uczelni – Prodziekan ds. rozwoju
5. Dr hab. inż. Paweł KOMADA, profesor uczelni – Prodziekan ds. studenckich
6. Dr Edyta ŁUKASIK – Prodziekan ds. studenckich
7. Dr hab. inż. Sławomir CIĘSZCZYK, profesor uczelni
8. Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, profesor uczelni
9. Prof. dr hab. inż. Wojciech JARZYNA
10. Dr hab. Zbigniew ŁAGODOWSKI, profesor uczelni
11. Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO
12. Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, profesor uczelni
13. Dr inż. Paweł MAZUREK, profesor uczelni
14. Dr hab. inż. Piotr MILLER, profesor uczelni
15. Dr hab. inż. Janusz PARTYKA, profesor uczelni
16. Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, profesor uczelni
17. Prof. dr hab. inż. Jarosław SIKORA
18. Dr hab. inż. Tomasz ZIENTARSKI, profesor uczelni
19. Dr inż. Marcin BUCZAJ
20. Dr inż. Grzegorz KOZIEŁ
21. Dr inż. Radosław MACHLARZ
22. Dr inż. Mirosław PAWŁOT
23. Dr inż. Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA
24. Dr inż. Marcin BADUROWICZ
25. Mgr inż. Damian HARASIM
26. Mgr Piotr PAZOWSKI
27. Mgr inż. Żaklin GRĄDZ - przedstawicielka Samorządu Doktorantów
28. Paweł CZERWIENIEC - przedstawiciel Samorządu Studentów
29. Weronika SKOCZYLAS - przedstawicielka Samorządu Studentów
30. Klaudia JĘDZURA - przedstawicielka Samorządu Studentów
31. Mateusz LASKOWSKI - przedstawiciel Samorządu Studentów
32. Alicja ZIELONKA - przedstawicielka Samorządu Studentów


33. Dr inż. Joanna Kozieł - przedstawicielka NS ZNP Politechniki Lubelskiej (głos doradczy)