Obrony rozpraw doktorskich i postępowań habilitacyjnych

6 marca 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Vladislava Zavadskiyego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Vladislava Zavadskiyego pt.: "Unit commitment in a dispersed power system involving renewable energy sources on the example of Kazakhstan", która odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku (środa) o godz. 1015 w sali E...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

26 stycznia 2018

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty Koczorowskiej-Gazdy

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Agaty Koczorowskiej-Gazdy pt.: "Ceny węzłowe w systemie elektroenergetycznym - korzyści i ograniczenia wynikające z ich wprowadzenia", która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 1015 w...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

28 listopada 2017

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Bożeny Malesy

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Bożeny MALESY pt.: "Struktura i właściwości magnetyczne roztworów stałych BiFeO3-BaTiO3 zsyntetyzowanych mechanicznie", która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 1030 w sali E 212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

15 września 2017

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Stanisława Słupskiego

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Stanisława SŁUPSKIEGO pt.: „Detekcja trudno wykrywalnych uszkodzeń w samochodach, z wykorzystaniem minicentrów i pokładowych systemów diagnostycznych", która odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku (środa) o...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."