Obrony rozpraw doktorskich i postępowań habilitacyjnych

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr. inż. Karola KOWALA pt.: „Oddziaływania nadsubtelne i właściwości magnetoelektryczne roztworów stałych (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x", która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 11 w sali E212 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A w Lublinie. 

Promotor: Dr hab. Elżbieta Jartych, prof. PL

Recenzenci: 

Dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. Politechniki Warszawskiej

Załączone dokumenty:

Streszczenie

Recenzja - prof. dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Recenzja - dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. Politechniki Warszawskiej

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E220 w godz. 900 - 1800(pn. – piąt.).