Obrony rozpraw doktorskich i postępowań habilitacyjnych

12 lipca 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Janusza BUCHOSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Janusza BUCHOSKIEGO pt.: "Wykorzystanie energii odnawialnej w wybranych układach hybrydowych małej mocy", która odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 roku (wtorek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku Wydziału...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

27 maja 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Oleksandra BOIKO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Oleksandra Boiko pt.: "Zmiennoprądowe właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(PZT)(100-x) poddanym obróbkom termicznym", która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz....

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

10 maja 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Piotra KRUPSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Piotra KRUPSKIEGO pt.: "Analiza współpracy przekształtnikowego układu zasilającego z miniaturowym generatorem plazmy nietermicznej", która odbędzie się w dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1015 w...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

8 maja 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny ZIELIŃSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny ZIELIŃSKIEJ pt.: „Island operation of interleaved converters supported by kinetic energy storage”, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 1015 w sali E 212 w budynku...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."

21 marca 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Iaroslava KOVALIUKA

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Iaroslava KOVALIUKA pt.: „Implementacja algorytmu dekorelacji natężenia wiązki jonizującej i energii elektronów w spektrometrze mas do analizy izotopowej gazów szlachetnych”, która odbędzie się w dniu 2...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."