Wydziałowe Laboratorium Aparatury Łączeniowej i Rozdzielczej

Celem działalności Wydziałowego Laboratorium Aparatury Łączeniowej i Rozdzielczej jest opracowywanie, wdrażanie i promowanie rozwiązań w zakresie zwiększania efektywności energetycznej urządzeń technicznych, poprawy ich niezawodności i ograniczania emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Do szczególnych zadań Laboratorium należy:

  • rozwijanie systemów diagnostyki i monitoringu parametrów technicznych urządzeń elektroenergetycznych;
  • opracowywanie nowych metod i układów pomiarowych na potrzeby automatyzacji pracy sieci energetycznych, w celu poprawy standardów jakościowych dostaw energii do odbiorców końcowych;
  • prowadzenie badań nad ograniczeniem stosowania i emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim SF6, poprzez zastępowanie ich innymi rozwiązaniami, w tym głównie wykorzystującymi technologię próżniową;
  • wykorzystywanie innowacyjnych metod pomiarowych, w tym analizy termowizyjnej do oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń przemysłowych.

Prowadzone badania

     

Zasoby techniczne