Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć została utworzona 1 października 1991 r. z działającej wówczas Katedry Elektroenergetyki w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki  Lubelskiej. Pierwszym kierownikiem katedry został dr inż. Andrzej Sobieszczuk. Funkcję tę pełnił do 1994 r. Następnie na stanowisko kierownika powołano dr. hab. inż. Andrzeja Kozłowskiego.

Od dnia 1 października 2003 r. do chwili obecnej kierownikiem Katedry jest dr hab. Paweł Zhukowski, prof. PL.

www: http://www.kueitwn.pollub.pl/
e-mail: we.kueitwn@pollub.pl