Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń powstała w 1991 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.

Problematyka zadań badawczych realizowanych w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń wynika głównie ze współpracy z jednostkami sektora energetycznego. Obejmuje ona zagadnienia modelowania sieci elektroenergetycznych, analizę i optymalizację ich stanów, ocenę niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania oraz jakości energii.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

www: http://elektron.pol.lublin.pl/users/ksiz
e-mail: ksiz@elektron.pol.lublin.pl