Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

Laboratoria badawcze i prace naukowe prowadzone w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych posiada następujące laboratoria badawcze znajdujące się w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii:

 • Sterowania i elektroniki przemysłowej.
 • Przetwarzania i użytkowania energii ze źródeł odnawialnych

Laboratoria te stanowią bazę doświadczalną prac badawczych prowadzonych m.in. w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz projektów własnych Katedry. Najważniejsze obecnie realizowane projekty to:

 • Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową "PLUGinEV" - projekt realizowany w konsorcjum z PGE Dystrybucja S.A., finansowany przez NCBiR
 • Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta "Aktywny prosument" - liderem projektu jest Politechnika Łódzka, pozostali partnerzy projektu to PGE Dystrybucja S.A. oraz Elkomtech Apator S.A., finansowany przez NCBiR
 • Modułowy zasobnik ciepła i chłodu do pojazdów elektrycznych. Program MNiSW Inkubator Innowacyjności+
 • Synchronizacja z siecią przekształtników energoelektronicznych w obecności zaburzeń w sieci, zadania szczegółowe wchodzące w zakres badawczy projektów
 • Sterowniki dźwigów osobowych oraz wysokosprawne, odporne na błędy napędy specjalne drzwi kabinowych oraz rogatek kolejowych
 • Układy sterowania i regulacji generatorów fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych

Oferta dla przemysłu Pracowników Katedry obejmuje następujące prace:

 • Szybkie prototypowanie układów energoelektronicznych
 • Projektowanie wysokosprawnych układów napędowych małej mocy
 • Układy falownikowe do współpracy z siecią elektroenergetyczną i instalacjami OZE
 • Układy napędowe w technologii czujnikowej i bezczujnikowej
 • Ocena innowacyjności technologii odnawialnych źródeł energii

Informacja o realizowanych zadaniach dydaktycznych

W oparciu o doświadczenia badawcze, pracownicy Katedry realizują zajęcia w grupie przedmiotów maszyny i napęd elektryczny, elektromobilność i układy przekształtnikowe oraz energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna.

W zakresie pierwszego poziomu studiów inżynierskich prowadzone są zajęcia z maszyn i napędów elektrycznych, mechatroniki, układów elektropneumatycznej automatyki przemysłowej oraz pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania. Na II stopniu kształcenia na kierunku elektrotechnika, prowadzona jest specjalność dyplomowania Napędy mikroprocesorowe w automatyce przemysłowej. Na specjalności tej studenci poznają zasady sterowania i regulacji układów napędowych w automatyce przemysłowej oraz układów przekształtnikowych w systemach elektromobilnych.

Koło Naukowe Napęd i Automatyka w unikalny sposób kształci kreatywność i twórcze zdobywanie nowych kompetencji. Prowadzi szkolenia, aktywnie działa w zakresie rozwijania umiejętności zawodowych i poszukiwania atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów. Poprzez problemowe rozwiązywanie problemów inżynierskich, kreuje rozwijanie pasji zawodowych i sprzyja głębokiemu zrozumieniu poznanych teorii oraz utrwalaniu wiedzy.

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. uczelni

Kierujący laboratoriami badawczymi: dr inż. Krzysztof Kolano, dr inż. Dariusz Zieliński

Opiekun koła naukowego: dr inż. Piotr Filipek

Sekretariat prowadzi: mgr Agata Kołodziejczyk

www: http://knme.pollub.pl/

e-mail: we.knme@pollub.pl