Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej wchodzi w skład Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

W zakresie działalności naukowej pracownicy Katedry posiadają szereg osiągnięć badawczych związanych z tematyką regulowanych napędów prądu przemiennego, jak również obejmujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W szczególności, duże osiągnięcia Katedra posiada w zakresie:

  • wykorzystania baterii fotowoltaicznych do zasilania regulowanych układów napędu elektrycznego,
  • nowoczesnych sterowników dźwigów osobowych,
  • metody wyboru układów napędowych,
  • sterowania i regulacji generatorów elektrowni wiatrowych pracujących ze zmienną w szerokim zakresie prędkością obrotową,
  • bezczujnikowych układów regulacji prędkości w napędach z silnikami indukcyjnymi,
  • diagnostyki układów napędowych,
  • sterowania elementami piezo-aktywnymi w układach kompensacji drgań i naprężeń mechanicznych.

Wykłady, seminaria i laboratoria prowadzone są na II, III, IV i V roku studiów.

Liczne kontakty z placówkami krajowymi i zagranicznymi oraz przemysłem zapewniają obecność Katedry w ważnych wydarzeniach naukowych i współpracę w zakresie rozwiązywania wspólnych tematów badawczych.

Katedra sprawuje opiekę nad działalnością badawczą w ramach Koła Naukowego „Mechatronik”, które zrzesza studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii związanych z maszynami elektrycznymi, ich konstrukcją i eksploatacją oraz komputerowymi systemami sterowani.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL.

www: http://knme.pollub.pl/

e-mail: we.knme@pollub.pl