Katedra Informatyki

Logo Instytutu Informatyki


Historia Katedry Informatyki swoimi korzeniami sięga aż do roku 1989 kiedy to powołano do życia Zakład Informatyki w ramach Wydziału Elektrycznego. W latach 2004-2019 Katedra Informatyki funkcjonowała jako Instytut Informatyki. Obecnie Katedra kontynuuje wieloletnią już tradycję dydaktyczno-naukową w zakresie informatyki.
W ramach Katedry Informatyki prowadzi działalność pięć zakładów:

 • Zakład Programowania i Grafiki Komputerowej - kierowany przez dr. hab. inż. Jerzego Montusiewicza, profesora Uczelni
 • Zakład Podstaw Informatyki i Modelowania Komputerowego - kierowany przez dr. hab. Tomasza Zientarskiego, profesora Uczelni
 • Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych - kierowany przez dr. inż. Marka Miłosza, profesora Uczelni
 • Zakład Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Sieci - kierowany przez dr. inż. Grzegorza Kozieła
 • Zakład Internetu Rzeczy - kierowany przez dr. hab. Małgorzatę Charytanowicz, profesora Uczelni

Kierownikiem Katedry Informatyki jest dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL

www: http://cs.pollub.pl
e-mail: inst-inf@pollub.pl


Obszary badawcze Katedry Informatyki

 • Rejestracja, przetwarzanie i analiza ruchu ludzi i zwierząt,
 • Bioinformatyka,
 • Metody ekspertowe w medycynie,
 • Okulografia,
 • Metody elementów brzegowych i skończonych,
 • Chmury komputerowe,
 • Hurtownie danych i systemy business intelligence,
 • Ochrona danych, znakowanie wodne,
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci komputerowych,
 • Skanowanie i analiza obiektów 3D,
 • Druk 3D,
 • Grafika 2D i 3D,
 • Grywalizacja,
 • Nowoczesne interfejsy człowiek-komputer,
 • Rozszerzona rzeczywistność i wirtualna rzeczywistość,
 • Inteligentne roboty,
 • Programowanie kolektywne obiektów autonomicznych,
 • Internet rzeczy, sieci sensoryczne,
 • Optymalizacja wielokryterialna,
 • Modelowanie i symulacja zjawisk fizykochemicznych,
 • Inżynieria oprogramowania sterowana modelami,
 • Systemy analityczne wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Katedra Informatyki posiada dwa specjalizowane laboratoria:

Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów

Laboratorium specjalizuje się w:

 • akwizycji ruchu, 
 • okulografii,
 • elektronecefalografii.

Rodzaj i zakres prowadzonych badań:  (wersja multimedialna)

 • badania użyteczności oraz ergonomii interfejsów komputerowych oraz paneli kontrolno-sterowniczych,
 • analiza na potrzeby diagnostyki oraz terapii medycznej,
 • badania percepcji oraz uwagi wzrokowej,
 • badania zachowania kierowców oraz pilotów związanego z uwagą wzrokową oraz percepcją,
 • realizacja eksperymentów o charakterze psychologicznym i poznawczym
 • badania nad zastosowaniem EEG w rozpoznawaniu intencji i emocji,
 • analiza reakcji mózgu człowieka na prezentowane bodźce wzrokowe i dźwiękowe,
 • tworzenie i testowanie interfejsów mózg-komputer pozwalających na sterowanie obiektem,
 • analiza wielokryterialna danych EEG, eye-trackingowych oraz innych danych biomedycznych,
 • rejestracja ruchu,
 • obróbka i analiza sygnałów ruchu,
 • wykorzystanie analizy ruchu w rehabilitacji, sporcie i diagnostyce medycznej,
 • tworzenie algorytmów umożliwiających analizę ruchu człowieka.

Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D

Laboratorium specjalizuje się w:

 • skanowaniu i druku 3D, 
 • badaniach systemów inteligentnych,
 • wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Rodzaj i zakres prowadzonych badań:

 • skanowanie  3D obiektów  z obszaru archeologii i dziedzictwa kulturowego,
 • obróbka  pozyskanych  danych i rekonstrukcja  uszkodzonych obiektów,
 • optymalizacja procesu skanowania  i przetwarzania  wyników,
 • komputerowa wizualizacja obiektów  3D,
 • przygotowanie i realizacja wydruków 3D,
 • programowanie i symulacja kolektywnych zachowań obiektów w świecie wirtualnym,
 • badanie wykorzystania czujników do programowania obiektów jako inteligentnych obiektów autonomicznych,
 • przeniesienie symulacji i zachowań z obszaru wirtualnego do rzeczywistego i badanie oddziaływań czynników środowiskowych,
 • programowanie obiektów autonomicznych do zastosowań w ratownictwie,
 • prezentacja obiektów, zjawisk i procesów  w przestrzeni wirtualnej 3D,
 • badanie naturalnych interfejsów człowiek-komputer przy użyciu wirtualnej rzeczywistości  (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR),
 • badanie reakcji człowieka na doświadczenia  wynikające  z immersji w środowisko VR,
 • badanie zachowań i reakcji osób w stanach lękowych, niepewności i fobii generowanych w VR,
 • wykorzystanie środowisk VR i AR w obszarze archeologii i dziedzictwa kulturowego do grywalizacji,
 • optyczna i haptyczna analiza gestów i zakresu ruchu palców  dłoni.


Katedra Informatyki prowadzi czasopismo naukowe Journal of Computer Sciences Institute (JCSI)

ISSN: 2544-0764. Jest ono wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, od 2016 roku.

Ideą powstania czasopisma było umożliwienie publikacji wyników badań naukowych szerokiemu gronu autorów i ich upowszechnienie za pomocą Internetu w formule otwartego dostępu do publikacji (Open Access). Zakres tematyczny publikacji w JCSI obejmuje zagadnienia informatyki oraz jej zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Wszystkie nadesłane artykuły powinny mieć naukowy charakter oraz nie mogą być uprzednio publikowane. Artykuły są akceptowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zgodnie z procedurą recenzowania blind review.

Zapraszamy do współpracy i bezpłatnej publikacji w naszym czasopiśmie w języku polskim lub angielskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie czasopisma http://jcsi.pollub.pl.


Oferta Katedry dla przemysłu:

 • Opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstw,
 • Planowanie i nadzór nad przedsięwzięciami informatycznymi, 
 • Wykonywanie ekspertyz systemów i narzędzi informatycznych oraz opinii o innowacyjności,
 • Konsultacje z zakresu it,
 • Projektowanie, implementację i wdrażanie systemów informatycznych, 
 • Realizację szkoleń z zakresu informatyki, 
 • Analizę i optymalizację procesów biznesowych,
 • Obliczenia numeryczne,
 • Skanowanie i wydruki 3d,
 • Wykonanie aplikacji vr oraz ar,
 • Programowanie systemów i aplikacji na urządzenia mobilne.