Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii (KEiE) została utworzona w 1967 roku jako jednostka Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab inż. Henryka D. Stryczewska.

W Katedrze wyodrębniono 5 zakładów:

  • Zakład Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej - kierownik zakładu: dr hab. inż. Joanna Pawłat, profesor Uczelni,
  • Zakład Technologii Nadprzewodnikowych - kierownik zakładu: dr hab. inż. Paweł Surdacki, profesor Uczelni,
  • Zakład Elektrochemii i Elektrotechnologii - kierownik zakładu: prof. dr hab. Marek Kosmulski, 
  • Zakład Podstaw Elektrotechniki - kierownik zakładu: dr hab. inż. Ryszard Golemanprofesor Uczelni,
  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) - kierownik zakładu: dr inż. Paweł Mazurek, profesor Uczelni.

Obecnie, w Katedrze zatrudnionych jest 30 osób. Pracownicy prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz innych wydziałów Politechniki Lubelskiej.

www: http://iee.pollub.pl/
e-mail: r.jaroszynska@pollub.pl