Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych (dawniej Katedra Elektroniki) w swym obecnym kształcie organizacyjnym powstała w 1991 roku po przekształceniu Katedry Automatyki i Elektroniki. Założycielem i jej pierwszym kierownikiem był doc. dr inż. Tadeusz Latocha. W latach 1998-2003 Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Witold Pawelski. W roku 2003 kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik.

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych PL zajmuje szczególne miejsce w południowo-wschodnim regionie Polski prowadząc działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w takich dziedzinach jak: technika światłowodowa, energoelektronika, urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz przetwarzanie sygnałów i informacji. W związku z otwarciem na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki kierunku studiów Informatyka, Instytut otrzymała nowe zadania dydaktyczne i jest w stanie intensywnego rozwoju.

Obecnie liczy łącznie 32 pracowników, w tym dwóch profesorów, troje nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

www: http://www.ke.pollub.pl
e-mail: elnika@elektron.pol.lublin.pl