Katedra Automatyki i Metrologii

Katedra jest spadkobiercą wielu jednostek organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych, których historia sięga początków Wydziału Elektrycznego.

W dziedzinie metrologii działalność naukowo-dydaktyczna realizowana była między innymi w: Zespole Miernictwa Elektrycznego (1967-1973), Zakładzie Automatyki i Pomiarów (1974-1984) kierowanymi przez doc. Kazimierza Majdiuka oraz doc. Tadeusza Latochę i Katedrze Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej (1989-1998) kierowanej przez prof. Włodzimierza J. Kroloppa.

Działalność dydaktyczna i naukowa w dziedzinie szeroko pojmowanej automatyki, prowadzona była w Wydziale Elektrycznym kolejno w: Zespole Automatyki, Elektroniki i Telemechaniki (1967-73), Zakładzie Automatyki i Pomiarów (1974-1984), Zakładzie Elektroniki i Automatyki (1984-1991) oraz Katedrze Napędów Elektrycznych i Katedrze Automatyki (1991-1999). Trwały ślad na tym polu pozostawili nieżyjący już doc. T. Latocha oraz dr Czesław Dacka. W przeciągu kilkudziesięciu lat działalności swój wkład wniosło wielu innych pracowników: dr inż. S. Tarasiewicz, dr inż. L. Kawęcki, inż. Matuszyk, dr hab. inż. W. Wójcik, dr inż. J. Laskowski, dr inż. K. Tymburski, mgr inż. R. Rajczakowski, mgr inż. K. Russa, mgr inż. D. Szyszko mgr inż. B. Stańczyk.

Katedra Automatyki i Metrologii powstała w 1998 roku w konsekwencji dołączenia do Katedry Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej grupy pracowników dawnej Katedry Automatyki, w której obowiązki kierownika pełnił dr inż. Edward Żak.

Kierownikiem Katedry w latach 1998 - 2001 był prof. dr hab. inż. Janusz Jaworski, w latach 2001 - 2002 - prof. dr hab. inż. Włodzimierz J. Krolopp, a następnie prof. dr hab. inż. Wiktor Łozbin.

Od września 2010r. funkcję kierownika Katedry sprawuje prof. dr hab. inż. Jarosław Sikora.

www: http://elektron.pol.lublin.pl/users/kam
e-mail: we.kaim@pollub.pl