Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii (IEiE) został założony w 1999 roku i powstał na bazie Katedry Podstaw Elektrotechniki utworzonej w 1967 roku jako jednostka Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.

W Instytucie utworzono 5 zakładów:

  • Zakład Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej - kierownik zakładu: dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL,
  • Zakład Technologii Nadprzewodnikowych - kierownik zakładu: dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL,
  • Zakład Elektrochemii i Elektrotechnologii - kierownik zakładu: prof. dr hab. Marek Kosmulski, 
  • Zakład Podstaw Elektrotechniki - kierownik zakładu: dr hab. inż. Ryszard Goleman, prof. PL,
  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) - kierownik zakładu: dr inż. Paweł Mazurek

Obecnie, w Instytucie zatrudnionych jest 30 osób. Pracownicy prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz innych wydziałów Politechniki Lubelskiej.

Kierownictwo Instytutu:

  • Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska
  • Zastępca dyrektora ds. naukowych - prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
  • Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych - dr inż. Paweł Mazurek
  • Zastępca dyrektora ds. ogólnych - dr inż. Krzysztof Nalewaj

www: http://iee.pollub.pl/
e-mail: r.galat@pollub.pl