Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (IPEE) został założony w 1999 roku i powstał na bazie Katedry Podstaw Elektrotechniki utworzonej w 1967 roku jako jednostka Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej.

W Instytucie utworzono 6 zakładów:

  • Zakład Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej - kierownik zakładu: dr hab. inż. Joanna Pawłat,
  • Zakład Technologii Nadprzewodnikowych - kierownik zakładu: dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL,
  • Zakład Podstaw Elektrotechniki - kierownik zakładu: dr hab. inż. Ryszard Goleman,
  • Zakład Elektrochemii - kierownik zakładu: dr hab. Krystyna Marczewska-Boczkowska, prof. PL,
  • Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej - kierownik zakładu: dr inż. Marek Horyński,
  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) - kierownik zakładu: dr inż. Paweł Mazurek

Obecnie, w Instytucie zatrudnionych jest 27 osób. Pracownicy prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz innych wydziałów Politechniki Lubelskiej.

Kierownictwo Instytutu:

  • Dyrektor instytutu - prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska
  • Zastępca dyrektora ds. naukowych - prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
  • Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych - dr inż. Paweł Mazurek
  • Zastępca dyrektora ds. ogólnych - dr inż. Krzysztof Nalewaj

www: http://iee.pollub.pl/
e-mail: r.galat@pollub.pl