Jednostki organizacyjne

Obecnie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki pracuje

- 94 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym:

 • 36 profesorów,
 • 38 adiunktów,
 • 23 asystentów,

- 48 pracowników dydaktycznych,w tym:

 • 3 profesorów uczelni dydaktycznych,
 • 39 adiunktów dydaktycznych,
 • 6 wykładowców.

- 56 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym:

 • 27 pracowników inż. - tech.,
 • 13 pracowników administracyjnych,
 • 16 pracowników obsługi.

W ramach wydziału funkcjonuje osiem katedr:

 1. Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Katedra Informatyki
 3. Katedra Elektrotechniki i Elektrotechnologii
 4. Katedra Automatyki i Metrologii
 5. Katedra Matematyki
 6. Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
 7. Katedra Elektroenergetyki
 8. Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć