Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych

Akredytacja KAUT dla kierunków studiów elektrotechnika oraz informatyka

Dwa wiodące kierunki studiów na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki: Elektrotechnika oraz Informatyka, uzyskały akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Warto podkreślić, że akredytowanym kierunkom KAUT nadaje europejski certyfikat jakości EUR-ACE® (European Accreditation of Engineering Programmes) przyznawany w ramach procedury European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

Certyfikaty świadczą o wysokiej jakości kształcenia na obydwu kierunkach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uzyskanie certyfikatów EUR-ACE® uprawnia absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki do ubiegania się o wpisanie do Rejestru FEANI (European Federation of National Engineering Associations) oraz uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego. Postępowanie akredytacyjne gwarantuje rzetelną weryfikację wysokiej jakości programów studiów technicznych, znacznie przekraczającą minimalne wymagania ustanowione w prawie krajowym

Jest to pierwsza akredytacja KAUT w Politechnice Lubelskiej.