O wydziale

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej został utworzony w 1964 roku, jeszcze w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. W 1965 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską przekształcono w Wyższą Szkołę Inżynierską i od tego momentu Wydział rozpoczął kształcenie w systemie studiów dziennych, a od roku akademickiego 1973/74 kształcenie w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Aktualnie na wydziale Elektrotechniki i Informatyki kształci się studentów na dwóch kierunkach, tj. elektrotechnika i od 2000 roku również informatyka. Na kierunku elektrotechnika kształcenie realizowane jest na trzech specjalnościach: elektroenergetyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej oraz inżynierskie zastosowania informatyki, zaś na kierunku informatyka na sześciu specjalnościach: systemy teleinformatyki i sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania i systemy baz danych, grafika komputerowa i multimedia, administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych, przemysłowe systemy informatyczne, narzędzia gospodarki elektronicznej.

Wydział posiada ugruntowaną pozycję w kraju i dobrą opinię w regionie, czego dowodem jest stała współpraca z przemysłem, organizacjami o charakterze gospodarczym oraz uczelniami Lublina. Pracownicy Wydziału są m.in. członkami szeregu organizacji, w których też często pełnią kierownicze funkcje. Są członkami Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcji Wielkich Mocy PAN, Sekcji Systemów  Elektroenergetycznych PAN, Sekcji Optoelektroniki PAN.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prowadzi też bardzo aktywną działalność naukowo-badawczą w dyscyplinie elektrotechnika oraz informatyka zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prace badawcze i zajęcia dydaktyczne prowadzone są w budynku głównym Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej CENTECH, budynku CoE Asppect oraz "Pentagonie" - budynku Katedry Informatyki.