Aktualności

17 września 2020

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Studenci,   Zgodnie z art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art.363 pkt.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85, z późn. zm.) studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące...


Więcej o "Stypendia Ministra Nauki i..."

9 września 2020

Semestr zimowy 2020/2021 w trybie hybrydowym

Politechnika Lubelska w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzić zajęcia w trybie hybrydowym:   wszystkie wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne będą prowadzone WYŁĄCZNIE w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), pozostałe formy zajęć (seminaria, projekty, laboratoria itp.) mogą być prowadzone, w...


Więcej o "Semestr zimowy 2020/2021 w trybie..."

7 lipca 2020

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Mieczysława PCIANA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inż. Mieczysława  PCIANA, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 roku o godzinie 1200. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza porównawcza...

26 czerwca 2020

Zestawienia zajęć laboratoryjnych dla studentów do realizacji w lipcu

Uprzejmie informujemy że na stronie wydziałowej pojawiło się zestawienia zajęć laboratoryjnych dla studentów do  realizacji w lipcu 2020 r. 

17 czerwca 2020

Ogólnopolski międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów

W dniach 24-25 września 2020 roku pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbędzie się XXVI Forum Teleinformatyki pod nazwą „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”.Częścią tego wydarzenia będzie Konkurs...

17 czerwca 2020

OBNIŻKA OPŁAT – WYMAGANY DODATKOWY WNIOSEK

Studentki i Studenci którzy złożyli oświadczenia o chęci skorzystania z możliwości obniżki z opłat w semestrze letnim r. ak. 2019/20 proszone/ni się o wysyłanie ze swoich skrzynek pocztowych własnoręcznie podpisanych skanów / zdjęć dodatkowych wniosków z numerem konta do zwrotu.  Skany należy wysyłać ze skrzynek studenckich z...

15 czerwca 2020

Godziny dziekańskie w dniu 17 i 18 czerwca 2020 r.

W związku z zaplanowanymi w środę wyborami przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych oraz opiniowaniem kandydatów na kierowników katedr w czwartek ogłoszone zostają godziny dziekańskie odpowiednio:- w środę 17 czerwca 2020 r. od godziny 10:00 do 14:00;- w czwartek 18 czerwca 2020 r. od godziny 9:00 do 15:00.

15 czerwca 2020

Indeks elektroniczny

W dniu 10 czerwca 2020 r. po pozytywnym  zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, za zgodą Przedstawicieli  Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego wygaszone zostają  indeksy papierowe na wszystkich kierunkach i formach  prowadzonych przez nasz Wydział. To następstwo ogłoszonych  przez Prezesa Rady Ministrów,...

8 czerwca 2020

Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Róży DZIERŻAK

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Róży DZIERŻAK która odbędzie się w dniu  19 czerwca 2020 roku o godzinie 1200 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, przy ul....

8 czerwca 2020

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych

Komunikat z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie szczegółowych  wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych i działań  niezbędnych w procesie dyplomowania na Wydziale Elektrotechniki i  Informatyki    Informacje dotyczą kierunków: Elektrotechnika, Mechatronika, Inż.  biomedyczna.