Aktualności

17 czerwca 2020

Ogólnopolski międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów

W dniach 24-25 września 2020 roku pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbędzie się XXVI Forum Teleinformatyki pod nazwą „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”.Częścią tego wydarzenia będzie Konkurs...

17 czerwca 2020

OBNIŻKA OPŁAT – WYMAGANY DODATKOWY WNIOSEK

Studentki i Studenci którzy złożyli oświadczenia o chęci skorzystania z możliwości obniżki z opłat w semestrze letnim r. ak. 2019/20 proszone/ni się o wysyłanie ze swoich skrzynek pocztowych własnoręcznie podpisanych skanów / zdjęć dodatkowych wniosków z numerem konta do zwrotu.  Skany należy wysyłać ze skrzynek studenckich z...

15 czerwca 2020

Godziny dziekańskie w dniu 17 i 18 czerwca 2020 r.

W związku z zaplanowanymi w środę wyborami przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych oraz opiniowaniem kandydatów na kierowników katedr w czwartek ogłoszone zostają godziny dziekańskie odpowiednio:- w środę 17 czerwca 2020 r. od godziny 10:00 do 14:00;- w czwartek 18 czerwca 2020 r. od godziny 9:00 do 15:00.

15 czerwca 2020

Indeks elektroniczny

W dniu 10 czerwca 2020 r. po pozytywnym  zaopiniowaniu przez Radę Wydziału, za zgodą Przedstawicieli  Samorządu Studenckiego i Doktoranckiego wygaszone zostają  indeksy papierowe na wszystkich kierunkach i formach  prowadzonych przez nasz Wydział. To następstwo ogłoszonych  przez Prezesa Rady Ministrów,...

8 czerwca 2020

Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Róży DZIERŻAK

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Róży DZIERŻAK która odbędzie się w dniu  19 czerwca 2020 roku o godzinie 1200 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, przy ul....

8 czerwca 2020

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych

Komunikat z dnia 5 czerwca 2020 r w sprawie szczegółowych  wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych i działań  niezbędnych w procesie dyplomowania na Wydziale Elektrotechniki i  Informatyki    Informacje dotyczą kierunków: Elektrotechnika, Mechatronika, Inż.  biomedyczna. 

29 maja 2020

Godziny dziekańskie w dniu 4 czerwca 2020 r.

W związku z zaplanowanymi w czwartek, 4 czerwca 2020 roku wyborami kandydata na Dziekana Wydziału ogłoszone zostają pomiędzy 10:00 a 13:00 godziny dziekańskie.

19 maja 2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich, na stronie ministerialnej pojawiła się informacja.Pełny tekst tutaj.

14 maja 2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej” z możliwością odbycia stażu za pomocą pracy zdalnej

Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2018/2019 studiów stacjonarnych, Wydziałów: Mechanicznego, Elektrotechniki i Informatyki oraz  Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej  do udziału w 360 godzinnych stażach...

10 maja 2020

Zaliczenia, egzaminy (w tym dyplomowe) w trybie zdalnym

JM Rektor Politechniki Lubelskiej wydał Zarządzenie w sprawie Zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. W tym trybie zaliczenia, egzaminy i egzaminy dyplomowe mogą odbywać się zgodnie z planem.  Zarządzenie: tutaj