Aktualności

25 września 2020

Szkolenie Microsoft Office 365 dla studentów

Szanowni Studenci  zgodnie z zarządzeniem R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie czasowej regulacji działalności Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszyscy studenci powinni korzystać z maila uczelnianego w domenie @pollub.edu.pl. Obowiązującym narzędziem do prowadzenia kształcenia zdalnego oraz zdalnej...


Więcej o "Szkolenie Microsoft Office 365 dla..."

25 września 2020

Konkurs MON na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych  Interesujesz się inżynierią kosmiczną i satelitarną lub systemami autonomicznymi oraz obroniłeś pracę związaną z tą tematyką? Weź udział w konkursie Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik oraz...


Więcej o "Konkurs MON na najlepszą pracę..."

24 września 2020

Zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego

Szanowni Studenci,   w roku akademickim 2020/2021 Studium Języków Obcych zaprasza wszystkich chętnych studentów do uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych z języka niemieckiego w trzech grupach międzywydziałowych w wymiarze 30 godzin w semestrze.   Zgłoszenia (tylko i wyłącznie z adresów z domeny pollub.edu.pl) zawierające imię i nazwisko studenta...


Więcej o "Zajęcia fakultatywne z języka..."

22 września 2020

Posiedzenie Rady Dyscypliny AEiE - 30 września 2020 r. godz. 10:15

Pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej w kadencji 2020-2024 odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału - E212.   Protokół z poprzedniego posiedzenia RDN AEiE PL oraz projekty uchwał są dostępne w sekretariacie Rady Dyscypliny AEiE (pok. E218).


Więcej o "Posiedzenie Rady Dyscypliny AEiE - 30..."

17 września 2020

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Studenci,   Zgodnie z art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art.363 pkt.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85, z późn. zm.) studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące...


Więcej o "Stypendia Ministra Nauki i..."

9 września 2020

Semestr zimowy 2020/2021 w trybie hybrydowym

Politechnika Lubelska w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzić zajęcia w trybie hybrydowym:   wszystkie wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne będą prowadzone WYŁĄCZNIE w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), pozostałe formy zajęć (seminaria, projekty, laboratoria itp.) mogą być prowadzone, w...


Więcej o "Semestr zimowy 2020/2021 w trybie..."

7 lipca 2020

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Mieczysława PCIANA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inż. Mieczysława  PCIANA, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 roku o godzinie 1200. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza porównawcza...

26 czerwca 2020

Zestawienia zajęć laboratoryjnych dla studentów do realizacji w lipcu

Uprzejmie informujemy że na stronie wydziałowej pojawiło się zestawienia zajęć laboratoryjnych dla studentów do  realizacji w lipcu 2020 r. 

17 czerwca 2020

Ogólnopolski międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów

W dniach 24-25 września 2020 roku pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbędzie się XXVI Forum Teleinformatyki pod nazwą „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”.Częścią tego wydarzenia będzie Konkurs...

17 czerwca 2020

OBNIŻKA OPŁAT – WYMAGANY DODATKOWY WNIOSEK

Studentki i Studenci którzy złożyli oświadczenia o chęci skorzystania z możliwości obniżki z opłat w semestrze letnim r. ak. 2019/20 proszone/ni się o wysyłanie ze swoich skrzynek pocztowych własnoręcznie podpisanych skanów / zdjęć dodatkowych wniosków z numerem konta do zwrotu.  Skany należy wysyłać ze skrzynek studenckich z...