8 października 2021

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022

5 października 2021 roku w Auli E201 im. doc. Romualda Krzywickiego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID–19, tegoroczna inauguracja była inna niż poprzednie. Jednak mimo mniejszej liczby uczestników wydarzenia, obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu, nie straciła nic ze swojego uroczystego i doniosłego charakteru.

Inaugurację otworzył Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni. Razem z nim na podium obecni byli Prorektor ds. nauk – prof. dr hab. inż. Wojciech Franus orz Prodziekani Wydziału.


fot. Tomasz Maślona

Wśród tegorocznych gości reprezentujących środowiska naukowo–badawcze, przemysł, pracowników, doktorantów i studentów PL oraz sympatyków Wydziału, znaleźli się m. in. Sławomir Laskowski – Prezes Zarządu EKTO sp. z o.o., Marek Lenart – Prezes Zarządu EnergoTech Lublin sp. z o.o., Tadeusz Karczmarczyk – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Oddział Lubelski, Anna Smolińska – Dyrektor Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie, Sławomir Dybała – Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Anna Pytka – Prokurent Ośrodka Kształcenia Zawodowego ELPRO sp. z o.o. w Lublinie.

Na uroczystość przybyli również: prof. dr hab. inż. Beata Kowalska – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, profesor uczelni – Dziekan Wydział Zarządzania, prof. dr hab. inż. Hubert Dębski – Dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor uczelni – Prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Mechanicznego, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, profesor uczelni – Prodziekan ds. studenckich na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz Mirosław Żuber – Kanclerz Politechniki Lubelskiej i dr Joanna Żukowska–Kalita – Kwestor Politechniki Lubelskiej.


fot. Tomasz Maślona

Po oficjalnym powitaniu wystąpił prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, który w swoim przemówieniu podkreślił konieczność wykorzystania szans, które stoją przed Politechniką Lubelską w aspektach związanych z badaniami, innowacjami, patentowaniem, czy też wspieraniem pracy doktorantów i studentów.

Następnie Dziekan dr hab. inż. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni, zaprezentował Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Mówił m. in. strukturze i infrastrukturze Wydziału, kierunkach prowadzonych przez WEiI i ich miejscu w Rankingu Studiów Inżynierskich PERSPEKTYWY 2021. Przedstawił również niektóre z projektów B+R realizowanych przez jednostki wydziałowe, wyrażając nadzieję, że projekty rozpoczęte 2021 roku również zakończą się sukcesem. Podkreślił także, że w ubiegłym roku odbyły się wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w wyniku których kierunek Elektrotechnika oraz kierunek Informatyka uzyskały ocenę pozytywną, bez żadnych uwag krytycznych. Zakończył przemówienie ciepłymi życzeniami dla studentów rozpoczynających swoją przygodę z uczelnią.

Następnie słowo do studentów skierowała Pani Alicja Zielonka – Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste ślubowanie, podczas którego kandydaci na studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji wypowiedzieli rotę przysięgi, a następnie otrzymali z rąk Dziekana legitymacje studenckie.


fot. Jakub Krzysiak oraz Tomasz Maślona

Uroczystość ślubowania zamknął „Gaudeamus” w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Lubelskiej pod batutą Pani profesor Elżbiety Krzemińskiej.

W kolejnej części uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Czy naukowcy i przedsiębiorcy mogą mówić tym samym językiem?” wygłosił Pan Sławomir Staszak – Dyrektor Rozwoju Produkcji Firmy EKTO sp. z o.o. w Białymstoku.


fot. Tomasz Maślona

Na koniec, zostały wręczone Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej. Ze względu na ograniczenia COVID–19, podczas inauguracji zostały wręczone tylko nagrody dla nauczycieli akademickich. W imieniu Rektora, nagrody zespołowe oraz indywidualne za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne wręczał Prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do prof. dr. hab. inż. Andrzeja Wac-Włodarczyka, wieloletniego pracownika Wydziału oraz do dr Barbary Świtoniak i dr. inż. Krzysztofa Nalewaja, którzy w tym roku zakończyli pracę w Politechnice Lubelskiej.


fot. Tomasz Maślona

Inauguracja została zakończona wypowiedzeniem przez Dziekana WEiI tradycyjnych słów: „Rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki uważam za otwarty”.

Życzymy wszystkim udanego Roku Akademickiego 2021/2022!

Pozostałe zdjęcia z Uroczystości mogą Państwo zobaczyć w galerii.