25 marca 2021

Program Wspierania Inicjatyw Akademickich


Rozpoczął się nabór wniosków w miejskim Konkursie Program Wspierania Inicjatyw Akademickich - edycja pilotażowa.

Konkurs skierowany jest do podmiotów realizujących szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości Lublina, w tym m.in. do uczelni, wydziałów, instytutów, kół naukowych, fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.

W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 1 tys. do 50 tys. zł brutto na wydarzenia/inicjatywy, które odbędą się od 1 września do 10 grudnia 2021 r.

Nabór wniosków do Konkursu potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu na stronie: www.student.lublin.eu, w zakładce Program Wspierania Inicjatyw Akademickich.