26 lutego 2021

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne


Zgodnie z zarządzeniem nr R-23/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Politechnice Lubelskiej obniża się o 25% opłaty semestralne za studia niestacjonarne I i II stopnia, określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr R-17/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Termin na składania wniosków upływa dnia 23.06.2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie.