26 lutego 2021

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny SIEDLISKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

zawiadamia o

PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr. inż. Karoliny Siedliskiej

która odbędzie się w dniu 10 marca 2021 roku o godzinie 9.00
w Gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w sali nr 212

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Otrzymywanie, struktura i właściwości magnetyczne delafosytów na bazie żelaza”
Promotor:

  • prof. dr hab. Elżbieta Jartych - Politechnika Lubelska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Dionizy Czekaj - Politechnika Gdańska
  • dr hab. inż. Agnieszka Grabias - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska jest dostępna do wglądu w sekretariacie Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej, w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38A, pok. 218 w godz. 800- 1500 (pn. – piąt.).

Ze względów epidemiologicznych obrona odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy „Microsoft Teams”. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o zgłoszenie do dnia 8.03.2021 r. do godz. 15.00 chęci uczestnictwa wysyłając informację na adres e-mail: p.kisala@pollub.pl. Po zgłoszeniu otrzymają Państwo instrukcję dołączenia do obrony.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Politechniki Lubelskiej
prof. dr hab. inż. Piotr Kisała