22 lutego 2021

Od dnia 25.02.2021 r. zajęcia wyłącznie w trybie zdalnym


Od dnia 25.02.2021 r. zajęcia prowadzone przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki na wszystkich kierunkach będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Zajęcia zaplanowane w trybie hybrydowym będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem zajęć. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy poszczególnych starostów grup dziekańskich o kontakt mailowy z osobą prowadzącą zajęcia.