9 stycznia 2021

Rekrutacja na studia II stopnia


Na Wydziale ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na poniższe kierunki kształcenia:

Elektrotechnika

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Mechatronika

Przypominamy, że aby zostać przyjętym na studia należy być obronionym najpóźniej w ostatnim dniu przeznaczonym na rejestrację kandydatów na studia (dostarczenia wymaganych dokumentów).

Aktualne informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie: http://rekrutacja.weii.pollub.pl/index.php/ogloszenia