8 stycznia 2021

Deklaracja podjęcia pracy dyplomowej

Informujemy, że student wybierający pracę dyplomową musi do dnia 15.01.2021 r. złożyć w sekretariacie katedry promotora deklarację podjęcia pracy dyplomowej.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy by złożenie deklaracji przebiegało następująco:

- student uzgadnia z promotorem podjęcie danego tematu pracy,

- student deklarację drukuje, podpisuje, skanuje (fotografuje) i przesyła do promotora,

- promotor przekazuje (elektroniczne lub tradycyjnie) deklarację do sekretariatu katedry z informacją, że akceptuje podjęcie pracy przez danego studenta (jeśli to możliwe - deklaracja powinna być podpisana przez promotora),

- sekretariat rejestruje podjęcie danego tematu pracy.

Wskazane jest, by na deklaracji zamieścić "kod tematu" pracy, który znajduje się w wykazie tematów zatwierdzonych od grudnia 2020 r.