7 stycznia 2021

Praca dla studentów i absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki


Studenci i absolwenci naszego Wydziału,

dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

- pracownik techniczny w pionie wsparcia (1 wolne stanowisko)

- młodszy specjalista w pionie wsparcia (3 wolne stanowiska)

W związku z trwającymi zmianami organizacyjnymi, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników i pracę w sferze badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie:www.iel.pl

Sposób, termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki przy ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, Dział Kadr i Płac pok. 113 lub 101 albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@iel.pl z tytułem „dotyczy naboru nr ... na stanowisko:....” w terminie do dnia 04.01.2021 r. Decyduje data osobistego dostarczenia lub elektronicznej informacji zwrotnej potwierdzającej odebranie korespondencji.

Załączniki:

1. Oferta nr 1

2. Oferta nr 2