30 października 2020

OBNIŻKA OPŁAT – WYMAGANY DODATKOWY WNIOSEK W CELU OTRZYMANIA ZWROTU


Osoby, które złożyły oświadczenia o chęci skorzystania z możliwości obniżki z opłat w semestrze zimowym w r. ak. 2020/21 proszone są o wysyłanie ze swoich skrzynek pocztowych własnoręcznie podpisanych skanów / zdjęć dodatkowego wniosku z numerem konta do zwrotu.

Składanie wniosku z nr. konta dotyczy tylko osób, które wpłaciły pełną kwotę czesnego i przesłały oświadczenie o chęci skorzystania z możliwości obniżki z opłat w semestrze zimowym w r. ak. 2020/21.

Skany należy wysyłać ze skrzynek studenckich z domeny pollub.edu.pl na adresy e-mailowe pracowników Dziekanatu właściwych dla danego roku i kierunku zgodnie z informacją poniżej:

ELEKTROTECHNIKA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1, 2, 3, 4 rok - k.sobanska@pollub.pl

ELEKTROTECHNIKA II STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1 rok - b.korga@pollub.pl

2 rok - agnieszka.wojcik@pollub.pl

INFORMATYKA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1, 2, 3 rok - e.fijalkowska@pollub.pl

INFORMATYKA II STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1, 2 rok - agnieszka.wojcik@pollub.pl

Załączniki:

  1. wniosek - nr konta do zwrotu
  2. Załącznik do Zarządzenia Nr R-62-2020
  3. Zarządzenie Nr R-62-2020