19 października 2020

Zawieszone zajęcia w formie tradycyjnej do dnia 25 października 2020 r.

W związku z zarządzeniem Nr R-82/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 października 2020 r. zajęcia prowadzone W FORMIE TRADYCYJNEJ przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki na wszystkich kierunkach ZOSTAJĄ ZAWIESZONE do dnia 25 października 2020 r. włącznie. Prosimy śledzić kolejne informacje na stronie internetowej wydziału.