1 października 2020

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

Szczegółowe informacje na temat Miejskiego Programu Stypendialnego dostępne są na stronie Urzędu Miasta Lublin pod adresem: www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta oraz na stronie aktualności www.lublin.eu

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021, zgodnie ze wzorem określonym zarządzeniem nr 47/10/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2019 r. są przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39, w terminie od 1 do 31 października 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.