7 lipca 2020

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Mieczysława PCIANA

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Lubelskiej zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inż. Mieczysława  PCIANA, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 roku o godzinie 1200. Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza porównawcza nadprzewodnikowego i konwencjonalnego generatora synchronicznego małej mocy”  (dziedzina nauk technicznych, dyscyplina elektrotechnika, które odpowiadają dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika według nowej klasyfikacji)

Obrona rozprawy doktorskiej przeprowadzona zostanie w Sali E212 budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzyckiej 38A. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, obrona będzie mieć charakter obrony zdalnej. Uczestnictwo w niej możliwe będzie po uruchomieniu spotkania na platformie MS Teams. Dla ograniczonej liczby osób możliwe będzie również uczestnictwo osobiste.

Promotor: Dr hab. inż. Dariusz  Czerwiński, prof. uczelni - Politechnika Lubelska

Promotor pomocniczny: Dr hab. inż. Michał Majka, prof. uczelni - Politechnika Lubelska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Ewa Korzeniewska -  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  • dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. uczelni -  Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Załączone dokumenty:

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A, pok. E 216 w godz. 800- 1500 (pn. – piąt.).

Prosimy, aby osoby zainteresowane zgłosiły chęć uczestnictwa zdalnego do dnia 17 lipca 2020 do godz. 12.00 na adres e-mail p.kisala@pollub.pl