16 grudnia 2019

Godziny dziekańskie w dniu 20 grudnia 2019 r.

W dniu 20 grudnia 2019 r. od godziny 12:00 obowiązują godziny dziekańskie dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych.