10 grudnia 2019

II International Seminar in Bioinformatics 2019. Data analysis


II International Seminar in Bioinformatics 2019. Data analysis

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Katedrze Informatyki zorganizowane zostało międzynarodowe seminarium "II International Seminar in Bioinformatics 2019. Data analysis". Dotyczyło ono szeroko pojętej analizy danych bioinformatycznych. Głównymi tematami były: analiza ruchu 2D oraz 3D, analiza danych i sygnałów medycznych, biologicznych, modelowanie i symulacja komputerowa, wirtualna rzeczywistość oraz metody matematyczne mające zastosowanie w analizie danych. Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Rektora Politechniki Lubelskiej, Prezesa Oddziału Lubelskiego PTI oraz Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium otworzyła Prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej, Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, Prorektor ds. nauki, Prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, profesor Uczelni, Kierownik Katedry Informatyki.

W ramach seminarium odbyła się prezentacja systemu akwizycji ruchu w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsu oraz 23 prezentacje naukowe dotyczące analizy danych bionformatycznych. W seminarium uczestniczyło ponad 80 osób z naukowych jednostek polskich oraz zagranicznych.  Seminarium było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami z dziedziny informatyki, medycyny i biologii z Polski i zagranicy.

Więcej informacji można znaleźć tutaj