6 grudnia 2019

Sukces Wydziału – NAWA przyznała finansowanie trzem projektom

W końcu 2019 roku Wydział Elektrotechniki i Informatyki uzyskał finansowanie trzech projektów w ramach różnych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Są to projekty programu Akademickie Partnerstwo Międzynarodowe:

  • Polish - Japanese Energo - Eco Study and Expert Visits
  • 3D Digital Silk Road

oraz projekt programu KATAMARAN:

  • Mobile Application Development - Joint Master Studies in English

Łącznie, uzyskane finansowanie przekracza 2,7 mln zł.

Celem projektu „Polish - Japanese Energo - Eco Study and Expert Visits” jest:

1) organizacja wizyt studyjnych i wymiana ekspertów w zakresie elektrotechniki i ekologii w uczelniach partnerskich i lokalnych przedsiębiorstwach w ww. branżach;

2) promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze generacji nietermicznej plazmy za pomocą wyładowań typu Gliding Arc (GA) i dielektrycznych barierowych (DBD) do zastosowań w inżynierii elektrycznej i ekologicznej;  

3) wzmocnienie współpracy z japońskimi uniwersytetami Kumamoto, Sojo University, i laboratorium Electrical Energy oraz nawiązanie nowej współpracy z Ryukyus University w Okinawie, aby zintensyfikować i wypracować innowacyjne rozwiązania w zakresie B+R oraz internacjonalizacja kształcenia.

Celem projektu „3D Digital Silk Road” jest intensyfikacja działań Katedry Informatyki w obszarze digitalizacji dziedzictwa kulturowego Centralnej (Średniej) Azji, a w szczególności zabytków i artefaktów archeologicznych pozostałych po Jedwabnym Szlaku. Zapewni on również możliwość dalszych wspólnych badań naukowych nad technikami digitalizacji 3D oraz udostępniania jej rezultatów, między innymi poprzez portal 3D Digital Silk Road (silkroad3D.com).

Celem projektu „Mobile Application Development - Joint Master Studies in English” jest przygotowanie, uruchomienie i rozpoczęcie naboru na studia magisterskie na kierunku Informatyka razem z Narodowym Uniwersytetem Uzbekistanu (Taszkient, Uzbekistan) prowadzące do podwójnego dyplomu.