18 listopada 2019

godziny dziekańskie w dniu 19 listopada 2019 r.

W związku z planowanymi Targami Pracy "Inżynier na rynku pracy" w dniu 19 listopada zostały ustalone godziny dziekańskie od godziny 10:00 do 17:00 dla całego kierunku Elektrotechnika, Mechatronika II stopnia oraz Inżynieria biomedyczna II stopnia.

Zaproszenie w formie elektronicznej upoważniające do bezpłatnego wejścia na Targi Energetics oraz formularze rejestracyjne dla zorganizowanych grup studenckich są dostępne na stronie energetics.targi.lublin.pl